liitu Barking meeskonnaga!

vabad kohad - Tallinn

Barking on kasvamas! Ootame ettevõttega liituma Disainerit.

 

Barking on keskendunud autokesksete teenuste nutikaks muutmisele ning ühtsele platvormile koondamisele. Läbi selle soovime muuta teenuste kasutatavust ja kättesaadavust paremaks. 

Hetkel kasutab Barkingu teenuseid üle 40 000 aktiivse kasutaja rohkem kui 500 parklas, 300 autopesulas ja mitmetes elektrilaadimisjaamades rohkem kui 8 riigis

Hetkel tegutseme kahe erineva brändi alt- Barking ja Wwwash. Järgmise sammuna soovime luua ühe ühtse brändi, mis esindaks kõiki meie poolt pakutavaid teenuseid. Ka sinul on siin suur roll!

 

Oled oodatud kandideerima kui sind huvitab toote- ja turundusdisain ning kasutajatega suhtlemine.

 

Sinu tegevuste hulka kuuluks:

Toode:

 • Kasutajatega suhtlemine
 • Kasutajateekonna kaardistamine
 • Prototüüpide loomine
 • Testide läbiviimine ja tulemuste analüüsimine
 • Kasutajateekonna ja -liidese disainimine

Turundus:

 • Reklaamvisuaalide loomine
 • Siltide disainimine
 • Ühtse disainikeele hoidmine

Sinult ootame:

 • Varasemat töökogemust XD, Sketch, Figma + teiste Adobe tööriistadega
 • Oma otsuste põhjendamisoskust
 • Mõningast kogemust animatsioonide loomisel ning videotöötluses
 • Analüütika ja AB testimise baasoskusi
 • Inglise keele oskust

Pakume:

 • Sõbralikku ja toetavat tiimi
 • Väljakutsuvaid tööülesandeid, otsusevabadust ja vastutust
 • Barking krediiti
 • Osalusoptsioone

Barking on kasvamas! Ootame ettevõttega liituma Raamatupidajat.

 

Barking on keskendunud autokesksete teenuste nutikaks muutmisele ning ühtsele platvormile koondamisele. Läbi selle soovime muuta teenuste kasutatavust ja kättesaadavust paremaks. 

Hetkel kasutab Barkingu teenuseid üle 40 000 aktiivse kasutaja rohkem kui 500 parklas, 300 autopesulas ja mitmetes elektrilaadimis jaamades rohkem kui 8 riigis

 

Oled oodatud kandideerima, kui tunned endas huvi ja potentsiaali täitmas tulevikus ka CFO rolli, mis eeldab suurema pildi nägemise võimet ja oluliste finantsmõõdikute jälgimist.

 

Sinu tegevuste hulka kuuluks:

 • Praeguste raamatupidamis- ja finantsprotseduuride hindamine ning parendusettepanekute tegemine
 • Arvete saatmine, ostuarvete sisestamine ja kulude kategoriseerimine
 • Igapäevase raamatupidamisega tegelemine
 • Suuremate projektide, kuu- ja aastalõpu raportite tegemine ning õigeaegne esitamine
 • Teiste tiimide abistamine strateegiate väljatöötamisel, eesmärkide seadmisel ja otsuste tegemine finantsilist mõju omavates asjades
 • Igakuine tulude ja kulude raporteerimine
 • Raamatupidamistavadega kursis olemine

Sinult ootame:

 • Magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset Finantsjuhtimises, Raamatupidamises või Majanduses
 • Suurepärast inglise keele oskust kõnes ja kirjas
 • Erinevate raamatupidamise aspektide tundmist ning võimet ennast kurssi viia välisturgude raamatupidamistavadega
 • Varasemat kogemust veebipõhise raamatupidamistarkvaraga
 • Pluss oleks, kui oled varem töötanud Zoho ja invoiceocean.com programmidega

Pakume:

 • Sõbralikku ja toetavat tiimi
 • Väljakutsuvaid tööülesandeid, otsusevabadust ja vastutust
 • Barking krediiti
 • Osalusoptsioone

Kandideerimine

Kuukaardi tellimus

Kuukaardi tellimus